ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Στις 18 Οκτωβρίου 2008, στα πλαίσια επιμορφωτικού προγράμματος στα λογισμικά του Δημοτικού σχολείου, πραγματοποιήθηκε διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας με θέμα την ανάπτυξη του προφορικού λόγου.

Στη διδασκαλία συμμετείχαν μαθητές της Α΄Τάξης Ολοήμερου 4ου και 10ου Δημοτικών Σχολείων Ζωγράφου

Δεν υπάρχουν σχόλια: